top of page
BİZ
Ekran Resmi 2021-12-19 21.03.02.png

Biz, araştırmaya inanan, meraklı ve yaratıcı bir ekibiz. Çalışma alanlarımız kültürel miras, müzeler & sergiler. Temel motivasyonumuz yeni şeyler öğrenmeye duyduğumuz heyecan.

Bütün çalışmalarımızın ilk adımını sistematik bir araştırma oluşturur. Bu araştırmalarda elde ettiğimiz bilgi, belge, hikâye ve tüm içeriği titizlikle analiz ederiz. Ayrıca, tüm bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak bilginin yalnızca içeriğin derinliğini belirlemede değil, deneyim ve mekânsal tasarımı yönlendirmede de etkili olduğu bilinciyle hareket ederiz.

Müze, sergi ve kültürel miras projeleri için kapsamlı ve stratejik yol haritaları üretiriz. İzleyici ve hikâye anlatımı odaklı kavramsal tasarımlar ve etkileşimi ön plana çıkaran yorumlama planları geliştiririz. Şematik tasarım ve uygulama tasarımı süreçlerinde müzeolojik ve müzeografik danışmanlık veririz. Çağdaş müzecilik yaklaşımları ve trendlerle uyumlu bilimsel ve merak uyandırıcı içerikler üretiriz.

Sergilemeye yönelik küratöryel araştırmalar gerçekleştiririz. Yani yazılı, görsel ve üç boyutlu malzemeyi araştırırız ama daha önemlisi bu araştırmaları sistematik olarak raporlarız. Sürekli ve süreli sergiler için izleyiciye yönelik alternatif yorumlama ve öğrenme araçları/programları geliştiririz.

 

Peki, sizinle birlikte neler yapabiliriz?

Birlikte Neler Yapabiliriz?

Birlikte Neler Yapabiliriz?

Müzecilik Çalışmaları

- Müzeolojik ve müzeografik danışmanlık ve raporlama

- Koleksiyonla ilgili çalışmalar

- Müze/sergi konsept tasarım geliştirme

- Müze/sergi projelerinde süreç yönetimi ve takibi

Sergi İçeriği Geliştirme

- Bilimsel ön araştırma

- Sergi senaryosu oluşturma (koleksiyon temelli konsept tasarım)

- Küratöryal araştırma

- Yorumlama planı oluşturma

- Yazılı, görsel ve dijital içerik geliştirme

Etkinlik
Geliştirme

- Sürekli ve süreli sergiler için izleyiciye yönelik alternatif yorumlama ve öğrenme araçları/programları geliştirme

anahtar ifadeler

#kültürelmiras #müze #sergi #tasarım
#müzeografi #müzeoloji #yorumlama 

#planlama #araştırma

#yorumlamaplanı #kullanıcıdeneyimi #UX

#teknoloji #dijital #culturetech

#sürdürülebilirlik #erişilebilirlik #topluluk

#yaşamboyuöğrenme #çoksesli #hafıza

İletişim
Square Stage

İletişim

  • LinkedIn
  • Siyah Instagram Simge
  • Twitter
bottom of page